Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі
Сенім телефоны
+7 7172 754-547
Тегін қоңырау

You are here

Департамент туралы ереже

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің

Активтерді басқару департаменті туралы ереже

 

1.     Жалпы ережелері

1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Активтерді басқару департаменті (бұдан әрі - Департамент) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік-құқықтық актілерді, сондай-ақ  осы Ережені басшылыққа алады.

3. Департаменттің құрылымы мен штаттық саны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Министрліктің Жауапты хатшысымен бекітіледі.

4. Департамент мыналардан тұрады:

1) Мемлекеттік және мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс жасау басқармасы;

2) Ведомстволық бағынысты ұйымдармен жұмыс жасау басқармасы.

 

2.     Департаменттің негізгі  мақсаты мен міндеттері құқықтары

5. Міндеті: мемлекеттік активтерді басқару және активтерді сенімді басқаруға берілген саясатты қалыптастыру бойынша тиімді жүйесін құруға, Министрлікке сенімгерлік басқаруға берілген, тиісті саланың уәкілетті органы ретінде Министрлігінің қызметін қамтамасыз ету:

Міндеті:

1) стратегиялары  жобаларына қорытынды ұсынады, даму жоспарлары (қаржы-шаруашылық қызметі жоспары) бюджеттеріне Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі бөлігінде әкімшілік шығыстар;

2) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарымен корпоративті басқару қағидаттары мен нормаларын сақталуын қамтамасыз етеді;

3) оның ішінде сенімгерлік басқаруға беру, Министрлігі мен оның комитеттері акцияларын (қатысу үлестерін) пакетін иелену және пайдалану құқықтарын беру мәселелерін келіседі;

4) Министрлігіне берілген иелену және пайдалану құқығы акциялар пакетін (қатысу үлестерінің), сондай-ақ соның ішінде сенімгерлік басқаруға, Министрлік басшыларының заңды тұлғалардың басқару органдарында қатсуын қамтамасыз етеду,

5) директорлар кеңестері отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша қорытынды дайындайды (байқау кеңестері) акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) құрамына Министрліктің бірінші басшысы, вице-министрлері және жауапты хатшысы, ал өзге лауазымды тұлғалардың, директорлар кеңестерінің құрамдарына енгізілген Министрліуктің ведомстволық бағынысты ұйымдардың Департамент құзыреті шегінде корпоративтік басқару және лимиттерін сақтау бойынша әкімшілік шығыстар ұстанымын дайындайды;

6) Активтерді басқару департаменті құзыреті шегінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға мемлекеттік мәселелері бойынша есеп беруді ұсынуды қамтамасыз етеді;

7) Министрліктің бұйрықтарын әзірлейді, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалғыз акционердің құзыретіне, тиісті саланың уәкілетті органының кіретін мәселелер бойынша және олардың орындалуына бақылауды Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарымен жүзеге асырады;

6. Міндет: әдіснамамен қамтамасыз ету және нормативтік құқықтық актілерді және Департамент өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық әзірлеу;

Функциялары:

1) нормативтік құқықтық және құқықтық актілер қатысты мәселелерді әзірлейді және келіседі, Министрліктің активтерді басқару бойынша, комитеттердің нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің жобаларын келіседі, соның ішінде оларды басқа да мемлекеттік органдарға беру бойынша;

2) Министрліктің құжаттары бағдарламалық жобаларын әзірлеуге және келісуге қатысады.

7. Міндет: қызметін талдау, оның ішінде ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметіне қатысты, Министрлігіне немесе оның ведомствосы жүзеге асырады акционердің (қатысушының) немесе мемлекеттік басқару органы болып табылады:

Функциялары:

1) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының оның ведомстволарының паспорттын қалыптастырады;

2) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының және оның ведомстволарының есептер үшін нысандарын әзірлейді;

3) құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдардың жетекшілік ететін, қызметінің талдауды жүзеге асырады, оның ішінде олардың қаржы-шаруашылық қызметіне, сондай-ақ (КРІ) көрсеткіштерінің қызмет тиімділігін орындау;

4) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының бюджет қаражатын уақтылы игеру және мақсатты пайдалану орындалу мониторингін жүзеге асырады, Департамент  әкімшісі болып табылатын кезде, сондай-ақ және бюджеттік бағдарламаның республикалық бюджетке олардың таза табысының бір бөлігін уақтылы аудару;

5) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан РеспубликасыҚаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит

Комитеті және басқа да уәкілетті тексеруші органдардың, ведомстволық бағынысты ұйымдарына Ішкі аудит департаментінің ескертулер жою мен ұсыныстардың орындалу мониторингті жүзеге асырады,.

8.  Құқық пен міндет:

 

6.1. Департамент құқылы:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте Департамент құзыретыне енетін мәселелерi бойынша түсiнiктер беруге;

2) Департаментке  жүктелген міндеттер мен қызметтердi жүзеге асыру үшiн құжаттарды, есептерді және басқа да материалдарды мемлекеттік органдардан,  құрылымдық бөлiмшелерден, сондай-ақ министрліктің және оның ведомстволарының ведомстволық бағынысындағы ұйымдарынан сұрау және алуға;

3) Департамент құзыретіне енетін мәселелер, оның ішінде Министрліктің және оның ведомстволарының ведомстволық бағынысты ұйымдарының  қатысуымен мәжіліс өткізеді және ұйымдастырады.

4) Департамент құзыретіне енетін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

5) құрылымдық бөлімшелерінің , сондай-ақ Министрліктің және оның ведомстволарына ведомстволық бағынысты ұйымдары басшыларының келісуі бойынша олардың қызметкерлерін, өзіне жүктелген негізгі міндеттерге сәйкес, Департаментте жүргізілетін іс-шараны ұйымдастыруға қатысуға тартуға құқылы;

6.2. Департаменттің міндетіне мыналар кіреді:

1) Министрлік басшылығына (Министрге, жауапты хатшыға, Бірінші вице-министрге, вице-министрлерге) жоғары тұрған  және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының мәжілісіне арналған Департамент құзыретіне кіретін мәселелер бойынша материалдар дайындауды жүзеге асырады;

2) өз құзыреті шегінде, Министрлік басшылығының (Министрге, Жауапты хатшыға, Бірінші вице-министрге, вице-министрлерге) іс-шараны қамтамасыз ету үшін бағдарламаны, тезистерді және баяндаманы қоса алғанда  сұрау салу ақпаратты, жинау және дайындауды жүзеге асырады;

3) Департамент құзыретіне кіретін өзге де міндеттемелерді орындайды.

 

3. Департамент қызметін ұйымдастыру

9. Департамент оның негізгі міндеттері мен функцияларының орындау қажетті,  заңнамалық актілермен, Қазақстан Республикасы Президенті актілерге, өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, өкілеттікке ие болады.

10. Департаментті Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын, директор басқарады.

11. Департамент директоры Департамент қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның қызметінің жүзеге асырылуына дербес жауапкершілік атқарады;

12. Департамент Директоры Министрліктің басшылығына Департаменттің құрылымы және штаттық кестесі бойынша ұсыныстарды береді.

13. Директор осы мақсатта:

1) Департаменттің құрамына кіретін Басқармалар басшыларының, өзінің орынбасарының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

2)  Департаменттің құрамына кіретін  Басқармалар туралы ережелерді бекітеді;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына және Президенті актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

14. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Департамент директорының орынбасарлары болады.

15. Департамент директорының орынбасары:

1) өз құзыреті шеңберінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;

2) Департамент директоры болмаған жағдайда департамент қызметіне  жалпы басшылық атқаруды жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуына және өз функцияларының жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент директорымен жүктелген өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

16. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Департаменттің атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге жіберілетін құжаттарға Департамент директоры, ал ол болмаған жағдайда, оның алмастырушы тұлға қолы қояды.

17. Департамент  қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері белгіленген тәртіпте бекітілетін, олардың лауазымдық нұсқаулықтарымен айқындалады.

 

 

 

 

 

 

Жарияланған: 08.07.2015
Жаңартылған: 25.01.2017
© 2017

Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі

Активтерді басқару департаменті